Om oss

Bakgrund

VADSBOLARM & SÄKERHETSTJÄNST AB startades 1984 genom ett samgående av BS Säkerhetsservice och den del av Vadsbolås AB som arbetade med säkerhetselektronik. Ett fördjupat och nära samarbete med Vadsbolås AB gör att vi kan erbjuda totala säkerhetslösningar inom både elektronik och mekanik. Bakom vår verksamhet finns många års erfarenhet inom begreppet säkerhetsteknik.

Verksamhetens mål

VADSBOLARM & SÄKERHETSTJÄNST AB´s målsättning är att alltid leva upp till högt ställda krav. Således innehar vi tillstånd ifrån Polismyndigheten enligt Larmlagen (SFS 1983:1097), samt SBSC-godkännande. Vårt verksamhetsområde är i huvudsakligen fd. Skaraborgs län och bland våra kunder finns kommuner, landsting, industrier samt privata hem och näringsidkare.

Vadsbolarm & säkerhetstjänst AB:s slutprodukt skall vara ett resultat av en kvalitetsinriktad organisations synsätt och känsla med kunden i centrum.

Personligt ansvar, engagemang och befogenheter för all personal att inom budgeterade och överenskomma ramar ansvara för tilldelade arbetsuppgifter samt uppföljning och dokumentation. Kvalitet är alla anställdas angelägenhet och ansvar. Kvalitet har högsta prioritet och skall ses som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Arbetet skall lösas med ansvar och lojalitet mot varandra. Erfarenhet, kunnande och ansvar är våra nyckelord.